Waargenomen vogelsoorten in de maand augustus 2020

De zinderend warme maand augustus ook wel genoemd de “oogstmaand” is voorbij.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

De maand augustus ook wel genoemd de “oogstmaand” is weer voorbij. Het was zinderend warm, gelukkig koelde het de laatste week van deze maand weer wat af. Ook viel er een beetje neerslag , de natuur had hier veel behoefte aan. Een hoge drukgebied boven Scandinavië zorgde voor langdurige oostelijke en zuidelijke stromingen daarom was het zo warm en droog.

Je kunt met name aan de berken zien dat ze de droogte niet erg waarderen, veel berken laten hun blaadjes al vallen , zeker als ze op droge grond staan. De struikheide heeft gelukkig gebloeid, net op tijd hebben deze prachtig bloeiende planten een slokje water gehad mn op hole 3 en 4 konden we genieten van de paarse gloed.

De vooruitzichten voor de komende week zijn gunstig, koel weer en zo nu en dan een bui. Hopelijk krijgen we een mooie nazomer, wij golfers zullen dit zeer waarderen!

De vogels zijn weinig zichtbaar in augustus, altijd een rustige maand voor onze gevederde vrienden. De vogeltrek begint kalm op gang te komen. Er is bijvoorbeeld al flink wat trek van gele kwikstaarten te zien. Ook zijn er witgatjes gesignaleerd op de baan, een leuk steltlopertje uit noordelijke streken met een kenmerkend wit gatje, what’s in a name!
Andere leuke waarnemingen zijn een dodaars met 3 piepkleine jongen op de plas naast hole 17, een eend met 4 kleine pullen (kuikens) en een waterral die over de opgehoopte berg planten op de Eeuwselse loop liep. Verder is er een man bruine kiekendief 2x waargenomen , hij was aan het jagen op hole 2 en hole 9. Kortom als je goed kijkt is er altijd wat leuks te zien op onze mooie baan.

Rudolf Raymakers
Natuurwerkgroep IVN ‘t Woold
1 september 2020

maand; augustus 2020 Golfbaan het Woold

DodaarsxKemphaan Tapuit 
Fuut Bokje Beflijster 
AalscholverxWatersnip Merelx
Roerdomp Houtsnip Kramsvogel 
Grote Zilverreiger Regenwulp Zanglijsterx
Kleine Zilverreiger Wulp Koperwiek 
Blauwe ReigerxZwarte Ruiter Grote Lijster 
Ooievaar Tureluur Sprinkhaanzanger 
Zwarte Ooievaar Groenpootruiter Bosrietzanger 
Lepelaar WitgatjexKleine Karekietx
Knobbelzwaan Bosruiter Spotvogelx
Kleine Zwaan Oeverloper Braamsluiper 
Rietgans KokmeeuwxGrasmusx
Kolgans Stormmeeuw Tuinfluiter 
Grauwe GansxKleine Mantelmeeuw Zwartkopx
Brandgans Zilvermeeuw Fluiter 
Canadese GansxZwartkopmeeuw Tjiftjafx
NijlgansxNoordse Stern Fitisx
Indische Gans HolenduifxGoudhaantje 
KrakeendxHoutduifxGrauwe Vliegenvanger 
Wintertaling Turkse TortelxBonte Vliegenvanger 
Wilde EendxZomertortel Staartmeesx
Pijlstaart Koekoek Matkop 
Zomertaling Kerkuil Kuifmees 
Slobeend Steenuil Zwarte Mees 
Tafeleend Bosuil Pimpelmeesx
KuifeendxGierzwaluwxKoolmeesx
Grote Zaagbek IJsvogelxBoomkleverx
Casarca Groene SpechtxBoomkruiperx
Zwarte Wouw Zwarte Specht Wielewaal 
Rode Wouw Grote Bonte SpechtxGaaix
Bruine KiekendiefxKleine Bonte Specht Eksterx
Blauwe Kiekendief BoomleeuwerikxKauwx
Havik Veldleeuwerik Roekx
Sperwer OeverzwaluwxZwarte Kraaix
BuizerdxBoerenzwaluwxSpreeuwx
TorenvalkxHuiszwaluwxHuismusx
Boomvalk Boompieper Ringmus 
SlechtvalkxGraspieper Vinkx
PatrijsxGele KwikstaartxKeep 
Kwartel Balkankwikstaart Groenlingx
FazantxGrote Gele Kwikstaart Putterx
WaterralxWitte KwikstaartxSijs 
WaterhoenxWinterkoningxKneu 
MeerkoetxHeggemusxBarmsijs 
Kraanvogel RoodborstxKruisbek 
ScholeksterxBlauwborst Goudvink 
Kleine Plevier Zwarte Roodstaart Geelgors 
Bontbekplevier Gekraagde Roodstaart Rietgors 
Morinelplevier Paapje   
KievitxRoodborsttapuitx  
      
      
 20 19 23

Totaal aantal vogelsoorten 62


Totaal aantal vogelsoorten 66

Meld je aan op onze nieuwsbrief

Iedere maand een interessant bericht

Meer berichten

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch