Op deze pagina vind je antwoorden op veelgestelde vragen.
Staat jouw vraag er niet bij of is het antwoord niet duidelijk? Neem dan contact op met onze backoffice.

 

 

A) Opleidingseisen voor lidmaatschap

De PLATO-eindtermen zijn de opleidingseisen waaraan medische en psychosociale zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding van hun consulten (voor zover die voor vergoeding in aanmerking komen) door zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van deze eindtermen.
Voor lidmaatschap van LVPW gelden de eisen voor psychosociale basiskennis.

Nee, daarnaast is ook een relevante drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding op post-hbo-niveau verplicht. Klik hier voor een lijst met goedgekeurde, erkende opleidingen.

Vraag je eerst af of deze opleiding inderdaad relevant is voor het psychosociale werkveld en het dus waarschijnlijk is dat wij bereid zouden zijn deze opleiding te erkennen. Zo ja, dien dan een aanvraag in tot beoordeling van je opleiding door onze validatiecommissie.

Klik hier om je opleidingen door LVPW te laten beoordelen.

NB: Het beoordelen van een opleiding kost € 60,-. Deze kosten moeten vooraf worden voldaan.

Nee. De basiseis voor het lidmaatschap is een psychosociale basisopleiding, met inbegrip van de opleiding Psychosociale Basiskennis. Daarnaast dien je een door ons erkende drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding op post-HBO-niveau met succes te hebben afgerond. Hier kun je vinden aan welke opleidingseisen onze leden dienen te voldoen.

Nee. Hoewel je daarmee voldoet aan de eerste eis, een psychosociale basisopleiding, voldoe je daarmee niet aan de tweede eis, een drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding op post-HBO-niveau.

Nee, helaas. Denk je dat je opleiding aan onze eisen zou kunnen voldoen, dien dan een officiële aanvraag in voor het laten valideren van je opleiding door onze validatiecommissie. De kosten hiervan bedragen € 60,-. Kijk vooral ook eerst hier.

Ja. Pas na ontvangst wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je ten behoeve van je eigen administratie een factuur.

Het valideren van een door jou gevolgde opleiding kost € 60,-.
Wil je je als lid aanmelden, dan zijn de kosten voor de registratieprocedure € 170,-.

De accreditatieprocedure (bedoeld voor opleidingen die hun opleiding/workshop willen laten accrediteren) kost € 90,-.
Pas nadat dit bedrag is ontvangen wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je ten behoeve van je eigen administratie een factuur.

B) Registratie PSBK in een register

Stuur zo snel mogelijk na ontvangst een kopie van je diploma aan de backoffice (info@lvpw.nl) Daarna zorgt de backoffice ervoor dat er een code in het systeem wordt gezet en deze code wordt ook doorgegeven aan de RBCZ, zodat je ook daar wordt geregistreerd.

De zorgverzekeraars stellen deze eis, omdat ze steekproefsgewijs controles uitoefenen en alleen op deze manier te waarborgen is dat alleen de door de zorgverzekeraars goedgekeurde opleidingen psychosociale basiskennis worden erkend.

Volg je een opleiding PsBk, vraag dan (liefst enkele maanden voordat je klaar bent met je opleiding) bij je opleider na hoe dit bij jouw opleiding is geregeld.

C) Zorgverzekeraars

De actuele lijst met vergoedingen van zorgverzekeraars vind je hier.

Vermeld op je factuur de volgende omschrijving:
Overige psychosociale zorg, behandelcode 24504.

Een voorbeeldfactuur kun je vinden bij www.rbcz.nu. Al deze informatie moet minimaal op je factuur worden vermeld. De prestatiecode die je voor psychosociale consulten kunt invullen is: 24504 – overige psychosociale zorg.

Friesland Zorgverzekeraar
Sinds januari 2019 stelt de Friesland Zorgverzekeraar een nieuw voorschrift aan de zorgverleners met een AGB-code, zoals wij dat hebben.

Wat houdt dit in?
Wijziging aanbrengen in het AGB-register van VEKTIS:
Onder het kopje ERKENNINGEN moet de RBCZ (onder de vermelding LVPW) worden vermeld.
Staat dit niet vermeld dan kan dit consequenties hebben voor de uitbetaling van de vergoedingen aan cliënten.
De wijziging behoort de zorgverlener zelf door te geven aan de VEKTIS Servicedesk, zie hieronder de gegevens:

Vektis Servicedesk
info@agbcode.nl
030 – 8008 380
Uw gegevens zijn binnen 1 werkdag zichtbaar via de AGB-Webzoeker [1] en binnen 1 werkweek zijn alle zorgverzekeraars geïnformeerd over uw registratie in AGB.

Zorgverzekeraar CZ
CZ verwacht de volgende informatie op de facturen:

Verzekerden gegevens: NAW, geboortedatum en vanaf heden: relatienummer zorgverzekering(dat is het polisnummer)
Gegevens counselor: NAW, AGB code (zowel praktijk- als persoonlijke code),
Vermeld dat je lid bent van de LVPW en/of RBCZ
Behandeldatum, prestatiecode behoren bij de daadwerkelijk gegeven begeleiding (in ons geval: 24504 overige psychosociale zorg). Let op! 1 behandelcode per behandeldatum.
Voldoet de nota niet aan deze eisen, zal de nota afgewezen worden.

Nee, een lid in opleiding voldoet niet aan de eisen van de zorgverzekeraars, dus worden de consulten ook niet vergoed.

D) Twee- of driejarige licentie?

E) Inrichting praktijkruimte

F) Verklaring omtrent gedrag

G) Eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

H) Vrijstelling BTW?

I) Intervisie

J) Opzeggen lidmaatschap

K) Bewaartermijn patiëntendossiers