Kwaliteitsbewaking

Alle leden zijn verantwoordelijk voor hun professionaliteit en moeten de kwaliteitscriteria onderschrijven. LVPW voldoet aan de eisen van WKKGZ. Het kwaliteitsbeleid van LVPW bestaat uit:

  • Zorgvuldige toelatingscriteria, zie lidmaatschappen
  • Minimumeis aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
  • Permanente bij- en nascholingsplicht
  • Visitatiebezoek (praktijkbezoek & toetsing naleving criteria)
  • Toetsing voor herregistratie (elke 2 à 3 jaar)
  • Accreditatie van verplichte scholing en opleiding
  • Intervisie
  • Lidmaatschap geschillencommissie
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De vertrouwenspersoon van LVPW is Suzan Westenberg. Wanneer je in contact met haar wilt komen, kun je een email aan de backoffice van LVPW sturen: info@lvpw.nl.

“Jij luistert en begrijpt wat ik bedoel”