Het bestuur wordt benoemd tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en heeft de leiding over de vereniging, op vrijwillige basis. Voor specifieke opdrachten zijn commissies ingesteld.