Wat doet de LVPW?

De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW) is opgericht in 1995 en is een onafhankelijke beroepsvereniging voor professionals in het psychosociale werkveld.

LVPW wil de kwaliteit en deskundige hulpverlening van de leden uitstralen en hun belangen behartigen. De leden zijn geregistreerd in ons beroepsregister dat door vele zorgverzekeraars wordt erkend. Leden moeten een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten en ontvangen gratis Psychosociaal Digitaal.

Psychosociaal werk

De psychosociaal zorgaanbieder ondersteunt en begeleidt personen bij situaties die ze als ongewenst, ongemakkelijk, pijnlijk of frustrerend ervaren. De zorgaanbieder helpt de cliënt om de hulpvraag inzichtelijk te krijgen, leert de cliënt om te gaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van de cliënt.
Het uitgangspunt is dat de cliënt onlosmakelijk verbonden is met zijn/haar maatschappelijke context, wat ook terugkomt in de benadering van de zorgaanbieder.
Psychosociale problemen kunnen zich voordoen in de vorm van psychische problematiek (zoals stemmingsproblemen, laag zelfbeeld, angst, onzekerheid, nervositeit, onrust, irritatie, stress) maar ook in de vorm van gezins- en relatieproblemen, rouw, eenzaamheid en identiteitsproblemen.

Waarom lid worden?

Ben je een professional in psychosociale hulpverlening en heb je kwaliteit hoog in het vaandel? Je kunt lid worden als je een psychosociale of vergelijkbare opleiding op minimaal HBO-niveau met succes hebt afgerond, aangevuld met een erkende opleiding in het eigen psychosociale werkveld. Er zijn diverse lidmaatschappen.

Ook zijn wij op zoek naar begunstigers; iedereen die LVPW wil steunen met een bijdrage.