Als beroepsvereniging staan we voor een optimale kwaliteit van de psychosociale begeleiding van onze therapeuten. We stellen hoge eisen aan toelating en houden bij bestaande leden de kennis en ervaring op peil door bij- en nascholing, intervisie en visitatie.