LVPW heeft een beroepsprofiel opgesteld voor psychosociaal werkenden. Bij- en nascholing dienen gebaseerd te zijn op dit beroepsprofiel en op de daarin beschreven beroepscategorieën: psychosociaal hulpverlener, psychosociaal therapeut en psychosociaal trainer. Het beroepsprofiel is net als alle andere openbare regelingen hier te downloaden.