Lidmaatschappen

Er zijn 3 soorten lidmaatschap:

 1. Basislid: voor wie voldoet aan de criteria van LVPW.
 2. Registerlid: voor wie voldoet aan de criteria van LVPW én is aangesloten bij RBCZ. Alleen bij dit lidmaatschap komen je consulten in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars.
 3. Lid in opleiding: voor iedereen die is begonnen met een door LVPW goedgekeurde basisopleiding maar nog niet voldoet aan de eisen voor een basislidmaatschap.

1. Om een basislidmaatschap aan te vragen gelden de volgende criteria:

 1. De kandidaat dient te beschikken een diploma van een aanvullende drie- of vierjarige psychosociale beroepsopleiding. Voor Master Psychologen geldt een aanvullende tweejarige beroepsopleiding.Klik hier voor een overzicht van erkende opleidingen.
 2. Bij aanmelding en daarna eens per 5 jaar moet een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) worden overlegd (aan te vragen bij de gemeente)
 3. Deelname aan de verplichte collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en registratie bij de geschilleninstantie SCAG, www.scag.nl
 4. Ondertekening van de LVPW-verklaring (gedragscode) over beroepsmatig functioneren
 5. Ondertekenen van de LVPW-verklaring over privacybeleid
 6. Bij zelfstandige vestiging als hulpverlener: voldoen aan de gestelde eisen voor praktijkvoering– en inrichting
 7. Kunnen aantonen te beschikken over minimaal 400 uur relevante werkervaring (eventueel via een stage)
 8. Voldoen aan de eisen voor het aantal cliëntcontacturen:
  – Minimaal 330 cliëntcontacturen per jaar (wat neerkomt op gemiddeld 8 uur per week), OF
  – Minimaal 180 cliëntcontacturen per jaar (wat neerkomt op gemiddeld 4 uur per week), aangevuld met 4 uur supervisie per jaar (door een door LVPW erkende supervisor)
 9. Registratie geschiedt voor een periode van twee of drie jaar, daarna is herregistratie noodzakelijk. Voor verlenging van het lidmaatschap moet je kunnen aantonen dat je gedurende de looptijd van je licentie aan alle voorwaarden voor het lidmaatschap hebt voldaan:
  • Je voldoet nog steeds aan de opleidingseisen die op dat moment aan je lidmaatschap worden gesteld
  • Je hebt voldoende cliëntcontacturen gemaakt, zo nodig aangevuld met voldoende supervisie-uren
  • Je hebt voldoende PE-punten gehaald
  • Je hebt voldoende intervisie-uren gemaakt
  • De licentieperiode voor leden met meer dan 330 cliëntcontacturen is 3 jaar.
  • De licentieperiode voor leden met minimaal 180 cliëntcontacturen per jaar, aangevuld met 4 uur supervisie per jaar, is 2 jaar.

Contributie:

 • Inschrijfgeld (eenmalig): €60,-
 • Registratiekosten (eenmalig): €110,-
 • Contributie (per jaar): € 287,00 (Voor €5,- extra mag je in 2 termijnen betalen)
 • Verzekering beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid € 70,- inclusief assurantiebelasting
 • Registratie bij de geschilleninstantie SCAG Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg: € 33,30
 • Bijdrage juridish adviesfonds € 12,50
 • Indien nodig validatie (eenmalig): € 60,-
 • Waarborg voor LVPW-muurschild: € 91,-
 • Incl. abonnement Psychosociaal Digitaal