Stappen aanvraag lidmaatschap

Hier volgen de stappen voor aanmelding bij LVPW. Voor details kun je verder lezen in het validatiereglement en registratiereglement.

Stap 1

Ga na of je diploma’s voldoen aan de eisen van LVPW.
Je kunt de lijst van erkende opleidingen op onze site bekijken.

Stap 2

(alleen nodig als je diploma’s niet lijken te voldoen aan de eisen van LVPW). Staat je basisdiploma niet in de lijst met erkende opleidingen, terwijl je wel vermoedt dat je opleiding aan de eisen voldoet, dan is het nodig dat je je opleiding eerst laat valideren.

Klik hier om je opleidingen door LVPW te laten beoordelen.
Het aanmeldformulier hoeft niet in 1x te worden ingevuld. Reeds ingevulde antwoorden worden automatisch opgeslagen.

Na het invullen van het formulier ontvang je een factuur van € 60,- voor de validatiekosten. Je aanvraag wordt pas na ontvangst van je betaling in behandeling genomen.

Stap 3

Staat je basisdiploma wel in de lijst met erkende opleidingen of is je opleiding al door het bestuur goedgekeurd, dan kun je jezelf met behulp van dit formulier aanmelden voor registratie.
Tijdens het invullen van het aanmeldformulier wordt gevraagd een aantal documenten te uploaden die nodig zijn om je aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Een aantal daarvan moeten worden ondertekend. Deze formulieren kun je hieronder alvast downloaden.

Referentieformulier

LVPW-verklaring

Intervisieformulier

Supervisieformulier

Klik hier om je als lid aan te melden bij LVPW.
Het aanmeldformulier hoeft niet in 1x te worden ingevuld. Reeds ingevulde antwoorden worden automatisch opgeslagen.

Na het invullen van het formulier ontvang je een factuur van € 170,- voor de registratiekosten. Je aanvraag wordt pas na ontvangst van je betaling in behandeling genomen.

Stap 4

Als je dossier volledig is, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek met de registratiecommissie. Deze commissie geeft daarna op basis van het dossier en het gesprek een advies aan het bestuur over toelating.

Stap 5

Na een positieve beslissing door het bestuur ontvang je de licentie en andere bijbehorende documenten.