Waarom lid worden?

Bij LVPW maak je onderdeel uit van een beroepsvereniging met leden die zich actief inzetten om de professionaliteit van het beroep Psychosociaal hulpverlener verder te ontwikkelen.

Ook heeft het lidmaatschap zakelijke voordelen:

  • Herkenbaarheid als geregistreerd psychosociaal werkende, psychosociaal therapeut of psychosociaal trainer
  • Naar buiten kunnen treden met naam en logo van LVPW
  • Gebruik kunnen maken van intercollegiale intervisie en supervisie
  • Beroepsmatige belangenbehartiging
  • Ondersteuning bij contacten met zorgverzekeraars
  • Registerleden worden door een groot deel van de zorgverzekeraars erkend, waardoor voor cliënten in veel gevallen een vergoeding mogelijk is
  • Leden ontvangen gratis het tijdschrift Psychosociaal Digitaal
  • De vereniging organiseert bij- en nascholing ter bevordering van de deskundigheid van haar leden
  • Er is een groot aanbod aan collectieve verzekeringen, waaronder een voordelige collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klik hier voor het verzekeringsaanbod
  • De beroepsvereniging LVPW is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Sommige zorgverzekeraars stellen dat als eis voor vergoeding. Daarnaast val je als registerlid onder het tuchtrecht van de RBCZ/ TCZ