Reglementen

Hieronder vind je de belangrijkste documenten van onze beroepsvereniging.

De tekst of delen uit deze documenten mogen alleen na schriftelijke toestemming van het Algemeen Bestuur van de LVPW en onder bronvermelding worden overgenomen en openbaar gemaakt.

De bestanden hebben een *.pdf-formaat. Dit is te lezen met Adobe Acrobat Reader (dit programma kun je hier gratis downloaden).

  1. Statuten
  2. Huishoudelijk reglement
  3. Beroepsprofiel
  4. Beroepscode
  5. Validatiereglement opleiding
  6. Registratie- en visitatie reglement
  7. Klachtenreglement
   7a. klachtenreglement OKJ
   7b. regeling klachtbehandeling Jeugdwet voor de beroepsvereniging
  8. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  9. Brochure Grensoverschrijdend gedrag
  10. Privacy-statement
  11. Annuleringsregeling Scholingscommissie oktober 2020
  12. Annuleringsregeling commissie CCC november 2021
  13. Mantelzorgregeling
  14. Competentieprofiel LVPW-therapeut